Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Προγραμμα Σπουδων

 

           
Α΄ Εξάμηνο
Μάθημα / ΚωδικόςΜαθήματος
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Φ.Ε.
Δ.Μ.
Κατηγορία Μαθήματος
Θ
Α.Π.
Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής
ECE 1011
Υ
2
1
3
7
4,5
Γενικής Υποδομής
Εισαγωγή στην Αγωγή & Φροντίδα Βρεφών & Νηπίων
ECE1020
Υ
3
4
7
13
7,5
Ειδικής Υποδομής
Εισαγωγή - Ιστορία στην Ελληνική Γλώσσα
ECE1031
Υ
2
1
3
7
4
Γενικής Υποδομής
Αγωγή Υγείας
ECE1041
Υ
2
1
3
7
4
Γενικής Υποδομής
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
ECE1051
Υ
2
1
3
7
4,5
Γενικής Υποδομής
Μουσικοπαιδαγωγική Ι
ECE1060
Υ
2
1
2
5
9
5,5
Ειδικής Υποδομής
Γενικό Σύνολο
13
5
6
24
50
30

 

 
Β΄ Εξάμηνο
Μάθημα / ΚωδικόςΜαθήματος
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Φ.Ε.
Δ.Μ.
Κατηγορία Μαθήματος
Θ
Α.Π.
Προσχολική Παιδαγωγική
ECE2011
Υ
2
1
3
7
4,5
Γενικής Υποδομής
Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι
ECE2020
Υ
3
4
7
13
7,5
Ειδικής Υποδομής
Εξελικτική Ψυχολογία Ι
ECE2031
Υ
2
1
3
7
4
Ειδικής   Υποδομής
Εικαστική Αγωγή Ι
ECE2040
Υ
2
2
4
8
5
Γενικής Υποδομής
Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ
ECE2050
Υ
2
 2
4
8
5
Ειδικότητας
Νεογνολογία
ECE2061
Υ
2
1
3
7
4
Ειδικής Υποδομής
Γενικό Σύνολο
13
3
8
24
50
30

 

 
Γ΄ Εξάμηνο
Μάθημα / ΚωδικόςΜαθήματος
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Φ.Ε.
Δ.Μ.
Κατηγορία Μαθήματος
Θ
Α.Π.
Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι
ECE3010
Υ
2
1
3
6
10,5
6
Ειδικής Υποδομής
Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους II
ECE3020
Υ
3
4
7
13
7,5
Ειδικής Υποδομής
Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ
ECE3061
Υ
3
 1
4
10
5,5
Ειδικότητας
Μεθοδολογία Έρευνας
ECE3041
Υ
2
1
3
7
5
Γενικής Υποδομής
Πρώτες Βοήθειες σε Βρέφη
ECE3051
Υ
3
 1
4
9,5
6
Γενικής Υποδομής
Γενικό Σύνολο
13
4
7
24
50
30

 

Δ΄ Εξάμηνο
Μάθημα / ΚωδικόςΜαθήματος
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Φ.Ε.
Δ.Μ.
Κατηγορία Μαθήματος
Θ
Α.Π.
Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙI
ECE4010
Υ
3
3
6
9
6
Ειδικότητας
Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι
ECE4020
Υ
3
4
7
12
7
Ειδικότητας
Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία
ECE4031
Υ
3
3
9
5
Ειδικής Υποδομής
Δεοντολογία Επαγγέλματος
ECE4041
Υ
2
2
9
5
ΔΟΝΑ
Στοιχεία Οικονομικής-Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στη Β/Ν
ECE4051
Υ
2
2
4
3
ΔΟΝΑ
Εικαστική Αγωγή ΙΙ
ECE4060
Υ
2
2
4
7
4
Ειδικότητας
Γενικό Σύνολο
15
 
9
24
50
30
 

 

 
Ε΄ Εξάμηνο
Μάθημα / ΚωδικόςΜαθήματος
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Φ.Ε.
Δ.Μ.
Κατηγορία Μαθήματος
Θ
Α.Π.
Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου ΙΙ
ECE5010
Υ
3
4
7
13
7,5
Ειδικότητας
Κινητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
ECE5020
Υ
3
4
7
13
7,5
Ειδικής Υποδομής
Γενική Παιδιατρική
ECE5031
Υ
3
3
7
4,5
Ειδικής Υποδομής
Κλινική Ψυχολογία
ECE5041
Υ
3
3
7
4,5
Ειδικής Υποδομής
Παιδική Λογοτεχνία - Αφηγηματολογία
ECE5051
Υ
2
2
5
3
Ειδικότητας
Ε.Υ.: 1 από 2
Οργάνωση - Διοίκηση Β/Σ
ECE5061
ΕΥ
2
2
5
3
ΔΟΝΑ
Εργασιακές Σχέσεις
ECE5071
ΕΥ
2
2
5
3
ΔΟΝΑ
Γενικό Σύνολο
16
 
8
24
50
30

 

 
ΣΤ΄ Εξάμηνο
Μάθημα / ΚωδικόςΜαθήματος
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Φ.Ε.
Δ.Μ.
Κατηγορία Μαθήματος
Θ
Α.Π.
Αναπτυξιακή Παιδιατρική
ECE6011
Υ
3
1
4
10
6
Ειδικότητας
Διαπολιτισμική Αγωγή
ECE6071
Υ
3
 2
5
11
6
Ειδικότητας
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
ECE6061
Υ
3
 2
5
11
7,5
Ειδικότητας
Ψυχοπαθολογία
ECE6041
Υ
3
2
5
10
5,5
Ειδικότητας
Ε.Υ.: 1 από 2
Προσχολική Αγωγή και Η/Υ
ECE6051
ΕΥ
2
3
5
8
5
Ειδικής Υποδομής
Κουκλοθέατρο
ECE6081
ΕΥ
2
3
5
8
5
Ειδικότητας
Γενικό Σύνολο
13
11
 
24
50
30

 

 
Ζ΄ Εξάμηνο
Μάθημα / ΚωδικόςΜαθήματος
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Φ.Ε.
Δ.Μ.
Κατηγορία Μαθήματος
Θ
Α.Π.
Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής
ECE7010
Υ
3
3
6
12
7
Ειδικότητας
Συμβουλευτική Ψυχολογία
ECE7020
Υ
3
 1
3
7
12
7
Ειδικότητας
Θεατρικό Παιγνίδι
ECE7071
Υ
2
 2
4
10
6
Ειδικότητας
Περιβαλλοντική Αγωγή
ECE7041
Υ
2
1
3
8
5
Ειδικής Υποδομής
Ε.Υ.: 1 από 2
Παιδαγωγικό Υλικό
ECE7051
ΕΥ
2
2
4
8
5
Ειδικής Υποδομής
Ειδική Αγωγή
ECE7061
ΕΥ
2
2
4
8
5
Ειδικότητας
Γενικό Σύνολο
12
6
6
24
50
30

 

 
Η΄ Εξάμηνο
Μάθημα
Σύνολο
Υ/Ε.Υ.
Εξάμηνο
Δ.Μ.
Πρακτική Άσκηση
Υ
500
20
Πτυχιακή Εργασία
Υ
250
10

 

 Υ: Υποχρεωτικό μάθημα
 ΕΥ: Κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
 Θ: Θεωρία
 Α.Π.: Ασκήσεις Πράξης
 Φ.Ε.: Φόρτο Εργασίας
Υ:

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Πρόγραμμα Σπουδών Πρόγραμμα Σπουδών