Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 523 ΦΕΚ 203/24-12-91, Τεύχος Α΄, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του εδ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173).

Ειδικότερα:

 Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στους παρακάτω τομείς:

 • στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία χώρων για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας,
 • με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους
 • με τον σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • με τη στήριξη και την παροχή υπηρεσιών των οικογενειών, αλλά και της κοινότητας μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων στήριξης και συνεργασίας,
 • με ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας,
 • με κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία εναρμονίζεται με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους ως απόρροια της εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

     Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.
 • Ιδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
 • ΄Ασκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 • Απασχόληση στην εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Συμμετοχή, ως μέλη, σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Γίνονται δεκτοί/ές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ για απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών
 • Φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή τους σε όλα τα τμήματα των ΤΕΙ και ορισμένα των ΑΕΙ

 

 

 

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Φοιτητικά Θέματα Επαγγελματικά Δικαιώματα