Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η πρακτική άσκηση αφορά περίοδο έξι μηνών, στη διάρκεια της οποίας ο/η σπουδαστής/τρια θα πρέπει να ασκηθεί σε όλους τους τομείς της υπηρεσίας, διαρθρωμένη σε τέσσερα προοδευτικά στάδια δραστηριοτήτων.

Πρώτο στάδιο : Διάρκεια  4 (τεσσάρων) εβδομάδων.

Επιδιώκεται η γνωριμία με τα βρεφονήπια και η συμμετοχή του/της σπουδαστή/τριας στο έργο της Νηπιοβρε/μου, Νηπιαγωγου : φροντίδα, διατροφή, διαπαιδαγώγηση (απασχόληση, χειροτεχνικές εργασίες, παιχνίδι κλπ).

Δεύτερο στάδιο : Διάρκεια 10 (δέκα) εβδομάδων.

Ο/η σπουδαστής/τρια συντονίζει το πρόγραμμα Βρεφονηπιακού σταθμού (διατροφή, παιδαγωγικές απασχολήσεις νηπίων) με τη συμμετοχή της υπεύθυνης Νηπιαγωγού- Νηπιοβρεφοκόμου

Τρίτο στάδιο : Διάρκεια 8 (οκτώ) εβδομάδων.

Ο/η σπουδαστής/τρια αναλαμβάνει την πλήρη υπευθυνότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού με την εποπτεία της υπεύθυνης Νηπιαγωγού- Νηπιοβρεφοκόμου.

Τέταρτο στάδιο : Διάρκεια 2(δυο) εβδομάδων.

Ενημέρωση και άσκηση σε θέματα Διοικητικά και Διαχείριση (εγγραφή νηπίων, αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, αρχειοθέτηση, κατανομή δαπανών, κλπ).

Το ωράριο εργασίας των σπουδαστών/τριων θα συμπίπτει σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με το ωράριο εργασίας του μόνιμου παιδαγωγικού προσωπικού, διότι ουδεμία νομική ευθύνη έχουν οι σπουδαστές/τριες.

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Φοιτητικά Θέματα Πρακτική Άσκηση Sample Data-Articles Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης