Ομάδες & ημέρες Εργαστηρίου Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι (Β εξάμηνο)

 

Οι διευθύνσεις των ΒΝΣ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Τμήματος (Φοιτητικά θέματα - Εκπαίδευση στις δομές)
Δευτέρα Τρίτη
Α.Μ. Π/Σ Β εξ
18044 ΜΕΡΙΜΝΑ
18068 >> 
18058 3ος Π/Σ
18122 ΜΕΡΙΜΝΑ
18124 >> 
18138 >> 
18104 >> 
18117 9ος ΒΝΣ
18076 >> 
18123 >> 
18108 >> 
18075 >> 
18129 >> 
18115 3ος Π/Σ
17585 >> 
17459 >> 
18053 >> 
18055 1ος ΒΝΣ
18112 3ος Π/Σ
18043 1ος ΒΝΣ
18086 >> 
18143 >> 
18144 >> 
18090 >> 
18046 3ος ΒΝΣ
18130 >> 
18092 >> 
18136 >> 
18078 >> 
18128 >> 
18056 6ος ΒΝΣ
18116 >> 
18093 >> 
17584 >> 
18135 >> 
18153 >> 
18067 1ος Π/Σ
18033 >> 
18121 >> 
18137 >> 
18064 >> 
17582 >> 
Α.Μ. Π/Σ Β εξ
17468 1ος ΒΝΣ
18066 >> 
18091 >> 
18106 >> 
18084 5ος ΒΝΣ
18101 9ος ΒΝΣ
18100 >> 
18127 >> 
18140 >> 
18070 >> 
18098 >> 
18050 >> 
18120 >> 
17581 6ος ΒΝΣ
17579 >> 
18097 >> 
18047 >> 
18040 >> 
18119 >> 
18094 >> 
18131 >> 
18065 3ος Π/Σ
18109 >> 
14137 >> 
18042 >> 
18125 >> 
18105 >> 
18146 3ος ΒΝΣ
18069 >> 
18145 >> 
18103 >> 
18151 >> 
18051 >> 
18041 5ος ΒΝΣ
18039 >> 
18118 >> 
17561 >> 
18074 >> 
18049 >> 
18037 >> 
18110 >> 
18079 >> 

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Μαθήματα Ομάδες & ημέρες Εργαστηρίου Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι (Β εξάμηνο)