Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Ομάδες & Ημέρες Εργαστηρίου Αγωγής & Φροντίδας Βρέφους Ι (Β΄εξαμήνου)


ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕΜ

Π/Σ Β εξ

18175

Π/Σ Μέριμνα

18277

Π/Σ Μέριμνα

18172

Π/Σ Μέριμνα

18247

Π/Σ Μέριμνα

18173

Π/Σ Μέριμνα

18253

6ος ΒΝΣ

18174

6ος ΒΝΣ

18157

6ος ΒΝΣ

18228

6ος ΒΝΣ

18243

6ος ΒΝΣ

18246

6ος ΒΝΣ

18231

9ος ΒΝΣ

18164

9ος ΒΝΣ

18163

9ος ΒΝΣ

18262

9ος ΒΝΣ

18242

9ος ΒΝΣ

18279

9ος ΒΝΣ

18167

5ος Π/Σ

18261

5ος Π/Σ

18166

5ος Π/Σ

18255

5ος Π/Σ

18177

5ος Π/Σ

18244

5ος Π/Σ

18178

8ος ΒΝΣ

18251

8ος ΒΝΣ

18258

8ος ΒΝΣ

18168

8ος ΒΝΣ

18154

8ος ΒΝΣ

18252

8ος ΒΝΣ

18237

Π/Σ Μέριμνα

18156

Π/Σ Μέριμνα

17475

Π/Σ Μέριμνα

17468 8ος ΒΝΣ

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΕΜ

Π/Σ Β εξ

18180

5ος ΒΝΣ

18248

5ος ΒΝΣ

18181

5ος ΒΝΣ

18187

5ος ΒΝΣ

18188

5ος ΒΝΣ

18238

5ος ΒΝΣ

18193

6ος ΒΝΣ

18191

6ος ΒΝΣ

18230

6ος ΒΝΣ

18199

6ος ΒΝΣ

18201

6ος ΒΝΣ

17527

6ος ΒΝΣ

18280

9ος ΒΝΣ

18195

9ος ΒΝΣ

18198

9ος ΒΝΣ

18236

9ος ΒΝΣ

18226

9ος ΒΝΣ

18207

9ος ΒΝΣ

18208

5ος Π/Σ

18220

5ος Π/Σ

18254

5ος Π/Σ

18205

5ος Π/Σ

18250

5ος Π/Σ

18249

5ος Π/Σ

18212

8ος ΒΝΣ

18278

8ος ΒΝΣ

18214

8ος ΒΝΣ

18217

8ος ΒΝΣ

18221

8ος ΒΝΣ

18215

8ος ΒΝΣ

18218

8ος ΒΝΣ

17520

8ος ΒΝΣ

18090

6ος ΒΝΣ

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Μαθήματα Ομάδες & Ημέρες Εργαστηρίου Αγωγής & Φροντίδας Βρέφους Ι (Β΄εξαμήνου)