Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Ανακοίνωση για τη θεωρία των μαθημάτων Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι (Β΄εξαμήνου) και Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι (Δ΄ Εξαμήνου)

 Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη

13 Μαρτίου. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης

με τους φοιτητές.

 

Η διδάσκουσα
Βασιλική Καραβίδα

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Μαθήματα Ανακοίνωση για τη θεωρία των μαθημάτων Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι (Β΄εξαμήνου) και Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι (Δ΄ Εξαμήνου)