Ενημέρωση για την εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.11/2116/10-05-2017 εγγράφου του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Γλαβά με θέμα "Ενημέρωση για την εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017" σας ενημερώνουμε ότι τα τμήματα είναι αρμόδια (μέσω των συλλογικών τους οργάνων) να επιλύουν τα προβλήματα που θα ανακύπτουν από τις εξετάσεις μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών. Καλό θα ήταν τα τμήματα να δέχονται τις αιτήσεις των φοιτητών, οι οποίες θα είναι επαρκώς αιτιολογημένες για τη μη τήρηση από πλευράς τους των ημερομηνιών που έθεσε το Ίδρυμα μας. Εξάλλου είναι η πρώτη φορά που ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία.  

Από το Τμήμα Σπουδών και Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

Βασιλείου Ιφιγένεια

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Εξεταστική Ενημέρωση για την εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017