Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

Από τη Δευτέρα 17/02/2014οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση στο dasta.teiep.gr

Οι διαδικασίες όπως και οι υποχρεώσεις φοιτητών & φορέων περιγράφονται αναλυτικά στις Ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο dasta.teiep.gr και αποστέλλονται συνημμένα.

Για τις Υποχρεώσεις του Φορέα Απασχόλησης πατήστε εδώ.

Για τις Υποχρεώσεις του Φοιτητή πατήστε εδώ.

Για τη Διαδικασία Δημιουργίας Λογαριασμού Φορέα Απασχόλησης πατήστε εδώ.

Για τη Διαδικασία Δημιουργίας Λογαριασμού Φοιτητή πατήστε εδώ.

Για τη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Παλιές Ανακοινώσεις Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση